Co to jest asertywność?

Postawa asertywna to wyrażanie swoich myśli i potrzeb w sposób nie raniący uczuć innych. To także dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności.

Asertywna odmowa (etapy)

  • I etap- udzielenie informacji. Gdy ktoś drażni swoim zachowaniem, asertywna osoba zwraca mu uwagę i prosi o zmianę zachowania
  • II etap- wyrażanie uczuć. Jeśli pomimo zwrócenia uwagi, kto nadal nie zmienia swojego zachowania, asertywny człowiek zmieni ton głosu na bardziej zdecydowany
  • III etap- przywoływanie zaplecza (ostrzeżenie o konsekwencjach)
  • IV etap- skorzystanie z zaplecza. Jeśli pomimo ostrzeżenia osoba nadal nie zmienia swojego zachowania, asertywność nakazuje zastosowanie użytej groźby

Techniki zachowań asertywnych

  • Zdarta płyta– używana przez asertywne osoby, gdy ktoś pomimo ich odmowy nadal prosi o to samo. Nie powinno się wymyślać dodatkowych argumentów, ani coraz bardziej tłumaczyć. Wypowiada się przez cały czas zdanie wypowiedziane na początku, może być lekko zmodyfikowane
  • „Jestem słoniem”– stosując tą asertywną metodę, osoba mówi powoli, spokojnie, oddychając i patrząc rozmówcy prosto w oczy, brak działania pod wpływem emocji
https://www.high5.pl/