Rola Lidera Służebnego szkolenie / Servant Leadership training

Rola Lidera Służebnego szkolenie / Servant Leadership training Coraz częściej  oczekujemy od Liderów, aby raczej dawali przykład swoim zachowaniem, pobudzając do działania, niż wydawali polecenia. Odpowiedzią na wyzwania współczesności jest koncepcja Lidera służebnego szkolenie, która nieco różni się od tradycyjnego rozumienia roli managera. Lider służebny szkolenia servant Leadership training pełni Więcej…

WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Właściwa komunikacja w biznesie ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania. Proces ten składa się z wielu czynników, które wpływają na prawidłowy przekaz informacji w firmie. Firmy organizują szkolenia z efektywnej komunikacji , by ich pracownicy wyróżniali się. Pomocne w tej kwestii okazują się szkolenia z komunikacji. To, czy efekt Więcej…

Negocjacje w biznesie

Negocjacje nigdy nie są proste. Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Dobry negocjator powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź. Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć najlepsze Więcej…

ZORGANIZUJ SWÓJ CZAS

Masz poczucie marnowania czasu, czujesz się zestresowany? Natłok obowiązków nie pozwala Ci pracować efektywnie? Prawdopodobnie powinieneś poprawić zarządzanie sobą w czasie. Choć proces zarządzania czasem wydaje się prosty lecz zanim stanie się Twoją codzienną rutyną może wymagać dużo cierpliwości i zdyscyplinowania. Jeśli zastanawiasz się jak zorganizować swój czas możesz zapisać Więcej…

Kogo rekrutujemy- charakterystyka generacji

Baby boomers (urodzeni 1946- 1964)- „Pracują, by przetrwać” Kiedy rekrutujemy przedstawicieli tego pokolenia, to warto pamiętać, że są to osoby, które mają silnie zbudowaną pozycję, autorytet i wierzą we władzę. Cechy charakterystyczne, którymi odznaczają się podczas pracy i procesu rekrutacji to: podejrzliwość, nieufność, izolacja- nawet podczas rekrutacji podkreślają, że wrogowie Więcej…

Konstruktywna krytyka w komunikacji

Konstruktywna krytyka ma na celu rozwiązanie problemu poprzez komunikację, a nie udowodnienie winy albo ukaranie. Z czego składa się krytyka? W procesie komunikacji krytyka składa się z: Faktów- komunikacja poprzez opis tego, co się dziej, co się wydarzyło i co budzi negatywne ustosunkowanie Ustosunkowanie negatywne- komunikacja poprzez informację zwrotną na Więcej…

Zarządzanie zespołem

1 . Właściwa organizacja pracy Umiejętność zarządzania zespołem oznacza, że znasz wszystkie etapy wytworzenia produktu, jesteś w stanie je przeanalizować oraz zamienić na zadania delegując je. 2. Precyzyjne stawianie celów Umiejętność stawiania celów w zarządzaniu zespołem oznacza, ze potrafisz dokładnie sprecyzować zadania dla poszczególnych pracowników, tak, aby w końcowym efekcie Więcej…

Wystąpienie publiczne- storytelling

Co to jest storytelling? Storytelling to inaczej opowiadanie historii. Storytelling jest wykorzystywany w wystąpieniach publicznych się do zaangażowania audytorium. Opowiadanie historii jest dla ludzi naturalnym sposobem przekazywania informacji, budowania relacji, wymiany doświadczeń, występowania publicznego. Same slajdy nie robią na nas wrażenia, nie wywołują reakcji, podczas gdy historii słuchamy chętnie, łatwo Więcej…

Zarządzanie zespołem

Przywództwo Przywództwo – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy; zarządzanie grupą Model zarządzania sytuacyjnego Najważniejsze założenia:  – Rozwój kompetencji pracownika można podzielić na typowe etapy. -Styl zarządzania należy dostosować do poziomu rozwoju pracownika. - Poziom rozwoju pracownika określamy w stosunku do konkretnego celu – Więcej…

Bariery komunikacji

Czym jest komunikacja? Komunikacja jest przekazem pewnej informacji i zdolności do rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Umowne znaki komunikacji to: słowa, gesty, dźwięki, liczby, litery, symbole. Bariery komunikacyjne Bariery komunikacji to nagle pojawiające się Więcej…