Czym jest komunikacja?

Komunikacja jest przekazem pewnej informacji i zdolności do rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Umowne znaki komunikacji to: słowa, gesty, dźwięki, liczby, litery, symbole.

Bariery komunikacyjne

Bariery komunikacji to nagle pojawiające się przeszkody na linii nadawca- odbiorca, utrudniająca proces komunikacji.

Czynniki utrudniające komunikację dzielą się na:

  • czynniki wewnętrzne: głośna muzyka, hałas z ulicy, szepty osób w towarzystwie. Łatwo je zauważyć i usunąć, jeśli się chce
  • bariery wewnętrzne wynikają z różnicy poglądów, różnych stanów emocjonalnych, zdenerwowania, gniewu, zazdrości, braku zaufania, złej interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych

Bariery te mogą się pojawiać po obydwu stronach relacji w procesie komunikowania się, tzn. zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Aby móc je przezwyciężać, należy umieć je rozpoznawać i zdawać sobie sprawę ze źródeł ich powstawania.

Wewnętrzne bariery komunikacyjne ująć można w cztery następujące grupy:

  • osądzanie
  • decydowanie za innych
  • uciekanie od cudzych problemów
  • blokady językowe
https://www.high5.pl/