Konstruktywna krytyka ma na celu rozwiązanie problemu poprzez komunikację, a nie udowodnienie winy albo ukaranie.

Z czego składa się krytyka?

W procesie komunikacji krytyka składa się z:

  • Faktów- komunikacja poprzez opis tego, co się dziej, co się wydarzyło i co budzi negatywne ustosunkowanie
  • Ustosunkowanie negatywne- komunikacja poprzez informację zwrotną na temat przeżywanych negatywnych emocji, negatywnej postawy w związku z zaistniałymi faktami
  • Oczekiwania- komunikacja poprzez zawarcie umowy na dokonanie zmian w zachowaniach, które są krytykowane

Komunikacja, a reagowanie na krytykę

W procesie komunikacji warto przyznawać rację krytyce, gdy jest ona zgodna z prawdą. Przyznajemy się do faktów, do opinii nie musimy.

https://www.high5.pl/