Negocjacje nigdy nie są proste. Właściwe prowadzenie rozmów może zarówno przynieść korzyści, jak i przysporzyć wiele problemów. Dobry negocjator powinien skupiać się na tym, co mówi do niego rozmówca, i uważnie analizować jego wypowiedź.
Negocjatorzy często uważają, że jeśli wykładają na stół wiele korzyści i mają wystarczające środki nacisku, są w stanie wywalczyć najlepsze warunki. Chociaż kwestie te są z pewnością ważne, wiele innych czynników ma także istotny wpływ na ostateczną pozycję wszystkich stron negocjacji. Często boimy się, że bez względu na to, jak dobrze będziemy przygotowani, prowadzone przez nas negocjacje i tak staną się nieproduktywne. Negocjacje, niezależnie od tego, czego dotyczą, są skuteczne wtedy, gdy prowadzą do przekonania drugiej strony do tego, że to my mamy rację.
Punktem wyjścia do prowadzenia wszelkich negocjacji jest konflikt interesów. W takiej sytuacji przede wszystkim jasno przedstaw to, co masz do przekazania. Nawet jeżeli rozmówca ma odmienne zdanie niż ty, to dyskutując w sposób merytoryczny z pewnością dojdziecie do konsensusu.
Pomocne w tym przypadku okażą się różne techniki negocjacyjne, z którymi zapoznasz się na szkoleniu. To nie jedyne korzyści. Między innymi nauczysz się skutecznie posługiwać narzędziami negocjacyjnymi, dowiesz się jak uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony, zdobędziesz umiejętność posiadania pełnej kontroli nad przebiegiem negocjacji, nauczysz się umiejętnie stosować techniki wywierania wpływu, a także nauczysz się określać i dokonywać wyboru indywidualnego i skutecznego stylu negocjowania. Warto więc zaopatrzyć się w te podstawowe narzędzia podczas szkolenia.