Design Thinking

Czym jest Design Thinking? Design thinking jest procesem stosowanym przez wiele osób na całym świecie, ale też w Polsce, który służy wyszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wykorzystują go duże firmy, a także instytucje publiczne i pozarządowe. Szkolenie Design Thinking pokazuje czym Więcej…

Komunikacja wewnętrzna

Czym jest strategia zarządzania? Strategia Zarządzania: przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości wyrażana jest w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa podlega ocenie przez zastosowanie Więcej…

Prezentacje

Na samym początku warto wspomnieć, że każda prezentacja jest występem. Stając przed grupą i zabierając głos człowiek wchodzi na inny poziom relacji interpersonalnych. Przy prezentacji nie wystarczy sama wiedza, czy kompetencje zawodowe by przekonać słuchaczy do tego, co im prezentujemy. Więcej…

Wychwytywanie kluczowych kompetencji w procesie rekrutacji

TWORZENIE PROFILI KOMPETENCYJNYCH Fragment podręcznika ze „Szkoły rekrutera” – szkolenie organizowane w Warszawie Punktem wyjścia dla całego procesu rekrutacji jest stworzenie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata. Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie i postawy wyrażone w zachowaniach, mające wpływ na poziom efektywności Więcej…