Wychwytywanie kluczowych kompetencji w procesie rekrutacji

TWORZENIE PROFILI KOMPETENCYJNYCH Fragment podręcznika ze „Szkoły rekrutera” – szkolenie organizowane w Warszawie Punktem wyjścia dla całego procesu rekrutacji jest stworzenie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata. Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie i postawy wyrażone w zachowaniach, mające wpływ na poziom efektywności Więcej…

Czym są negocjacje?

Zacznijmy od definicji – negocjacje Negocjacje można określić mianem procesu komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia,  w chwili gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z danym rozwiązaniem sytuacji. Innymi słowy negocjacje to wspólne poszukiwanie rozwiązania, które satysfakcjonowałoby obie Więcej…