Techniki zachowań asertywnych

Co to jest asertywność? Postawa asertywna to wyrażanie swoich myśli i potrzeb w sposób nie raniący uczuć innych. To także dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności. Asertywna odmowa (etapy) I etap- udzielenie informacji. Gdy ktoś drażni swoim zachowaniem, asertywna osoba zwraca mu uwagę Więcej…

Asertywność

Postawa asertywna, to wyrażanie swoich myśli i potrzeb, tak aby nie ranić uczuć innych. Jest to również dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności. Istnieją trzy zachowania, których występowanie często możemy zauważyć w życiu codziennym: zachowania uległe zachowanie agresywne zachowanie asertywne Kluczem do zbudowania Więcej…