Wychwytywanie kluczowych kompetencji w procesie rekrutacji

TWORZENIE PROFILI KOMPETENCYJNYCH Fragment podręcznika ze „Szkoły rekrutera” – szkolenie organizowane w Warszawie Punktem wyjścia dla całego procesu rekrutacji jest stworzenie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata. Kompetencje to wiedza, umiejętności, doświadczenie i postawy wyrażone w zachowaniach, mające wpływ na poziom efektywności na danym stanowisku. Profile kompetencyjne są zestawem kompetencji niezbędnych dla Więcej…