Zarządzanie zespołem

1 . Właściwa organizacja pracy Umiejętność zarządzania zespołem oznacza, że znasz wszystkie etapy wytworzenia produktu, jesteś w stanie je przeanalizować oraz zamienić na zadania delegując je. 2. Precyzyjne stawianie celów Umiejętność stawiania celów w zarządzaniu zespołem oznacza, ze potrafisz dokładnie sprecyzować zadania dla poszczególnych pracowników, tak, aby w końcowym efekcie Więcej…

Zarządzanie zespołem

Przywództwo Przywództwo – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy; zarządzanie grupą Model zarządzania sytuacyjnego Najważniejsze założenia:  – Rozwój kompetencji pracownika można podzielić na typowe etapy. -Styl zarządzania należy dostosować do poziomu rozwoju pracownika. - Poziom rozwoju pracownika określamy w stosunku do konkretnego celu – Więcej…

Zarządzanie zespołem

Menadżer odgrywa istotną rolę w każdej firmie, do jego głównych celów należy: wyznaczanie celów organizacja pracy i tworzenie struktur motywowanie i informowanie dokonywanie pomiaru Efektywna praca jest możliwa wtedy, gdy polega na realizowaniu jasnych, jednoznacznych, akceptowanych przez siebie celów oraz gdy istnieje kontrola ich realizacji. Cele są najlepszym miernikiem wykonywania Więcej…