Postawa asertywna, to wyrażanie swoich myśli i potrzeb, tak aby nie ranić uczuć innych. Jest to również dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności.

Istnieją trzy zachowania, których występowanie często możemy zauważyć w życiu codziennym:

  • zachowania uległe
  • zachowanie agresywne
  • zachowanie asertywne

Kluczem do zbudowania wzajemnego szacunku oraz silnych więzi międzyludzkich jest porzucenie skrajnego zachowania, jakim jest bycie uległym/agresywnym i w zamian stanie się osobą asertywną.

Dzięki asertywności firma staje się wiarygodnym uczestnikiem rynku. W takim miejscu asertywny pracownik jest zaangażowanym członkiem zespołu, potrafi poradzić sobie z trudnościami potrafi zaproponować nowe, innowacyjne rozwiązania problemów. W takim miejscu asertywny pracownik jest zaangażowanym członkiem zespołu, potrafi poradzić sobie z trudnościami potrafi zaproponować nowe, innowacyjne rozwiązania problemów.